SOLCELLER – ÄR DET LÖNSAMT

När det är dags att renovera taket så bör man samtidigt överväga att låta installera solceller. Det är faktiskt så att solcellerna kan finansiera hela takrenoveringen.

Nedan är ett exempel på vad en 10kW solcellsanläggning i Göteborgsområdet beräknas producera.

INVESTERING

Ordinarie pris 170.000kr

Med 20% statligt investeringsstöd 136.000kr

MINSKAD ELKOSTNAD

Solcellernas årsproduktion 10500kWh

Kundens årsförbrukning 15000kWh

Aktuellt elpris 1,5kr/kWh

Årskostnad för elförbrukning 22500kr

Årlig intäkt från solceller 15750kr

Årlig elkostnad med solceller 6750kr

Minskning av elkostnad 70%

Avkastning per år = 11,2%

KAN SOLCELLER VARA SNYGGA

  • Helsvarta solcellspaneler integrerade i takkonstruktionen
  • Prisvärd installation i samband med takrenoveringen
  • Marknadens längsta garantier.
  • Engagerad projektledare som är med dig under hela installationen.

KONTAKT

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig omgående gällande solceller eller soltak.

HUR FUNKAR DET

Solceller sitter ihop i större solpaneler som monteras på husets tak eller fasad. När solens träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av solcellen. Genom att koppla ihop fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i huset används en växelriktare som omvandlar likström till växelström.

FUNGERAR SOLCELLER NÄR DET ÄR MOLNIGT?

Solceller ger mest energi på sommarhalvåret men de slutar inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det räcker alltså med att det är ljust ute för att solcellerna skapa el. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till elektricitet.

SOLPANELER KRÄVER LITE UNDERHÅLL

Solpaneler kräver i stort sett inget underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan fela. Panelerna behöver normalt sett inte rengöras eftersom deras effektivitet endast i liten utsträckning påverkas av smuts.

SOLPANELER LAGRAR INTE ELEN

Så länge det är ljust ute får du energi från solcellerna. När det blir mörkt slutar energiproduktionen. Solpanelerna sparar inte elöverskottet, men du kan sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen till andra villaägare eller företag.

SOLCELLER ÖKAR VÄRDET PÅ HUSET

Mäklare har redan sett tendenserna, men nu är det svart på vitt: Att sätta solceller på taket ökar värdet på ditt hus. Det visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet. 
Läs mer om hur solceller ökar husets värde