Asbest

 

Gemene man känner till eternit-skivorna på fasader och tak på svenska 1950-1960 talshus. Skivorna tillverkades i asbestcement. Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.
Det är därför viktigt att ni väljer en godkänd och professionell saneringsfirma. Vi hjälper er gärna att få ert hus fritt ifrån asbest.

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest). Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Asbest har hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, som innebär att det tål höga temperaturer, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet, som innebär att det har hög tålighet mot kemikalier.

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, som är en mycket allvarlig tumörform, och varje år dör ett hundratal personer i Sverige på grund av mesoteliom.

Asbest är förbjudet, men asbest har tidigare till exempel använts:

  • På tak och fasader
  • som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum
  • som värmeisolering i rör och värmepannor
  • som bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor
  • i underskikt till plastmattor
  • i fix och fog till kakel
  • i färger och plaster.

Hur minskar man riskerna med asbest?

Det är viktigt att känna till om ett material innehåller asbest och en provtagning är oftast nödvändig för att få ett säkert svar. Vi hjälper gärna att utföra en provtagning. Om materialet visar sig innehålla asbest och det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm vid arbetet, krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket, speciella skyddsåtgärder, skyddsutrustning och utbildning för att få hantera det asbesthaltiga materialet.

Kontakta oss idag så kommer vi ut till dig och lämnar fast pris på sanering. Ring vår kundtjänst på 011 33 33 300.